Etiketter

För storproduktion finns etiketter på rulle men även på ark eller styckvis. Etiketterna finns i flera olika material för att anpassas till produkten.

Etiketter